boomstructuur > startpagina > www ....
 Klik op e-mail voor een aanvulling, een correctie, een anecdote, een vraag, ... naar Hubert De Bolle. hubert.debolle@skynet.be

Bedoeling is ook dat u hieronder websites vindt waarop u bijkomende informatie kan vergaren over de in Roosdaal van A tot Z en in Roosdaal in de marge behandelde onderwerpen.

Uiteraard kunnen reacties uwerzijds deze lijst aanvullen. Gelieve daarbij te begrijpen dat ik me, o.a. rekening houdend met de wet op de privacy, het recht voorbehoud zelf te beslissen over het al of niet opnemen van uw reacties.

Beroepengids www.beroepengids.be
Bibliotheek Roosdaal
www.bibroosdaal.be
Chiromeisjes/jongens Pamel www.chiropamel.be
Cultureel erfgoed Limburg en Vlaams-Brabant www.erfgoedplus.be
Davidsfonds Borchtlombeek users.skynet.be/davifoon
Davidsfonds Roosdaal www.roosdaal.davidsfonds.be
De Valier www.devalier.be
Encyclopedie www.wikipedia.org
Erfgoed Rausa www.rausa.be
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei www.erfgoedcelpz.be
Gemeente Roosdaal
www.roosdaal.be
Gemeenteschool Triangel www.triangelroosdaal.be
Hertboommolen www.windmolen.be
Immaculata Maria-Instituut www.IMI.be
Internetkrant Het Nieuwsblad www.Nieuwsblad.be/Roosdaal
Internetkrant Pajot www.editiepajot.com
Onderwijs: (aanvraag) verslag schooldoorlichting www.onderwijsinspectie.be
www.schooldoorlichtingen.be
Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit www.vlaamsbrabant.be/proeftuinpamel
Sint-Franciscus MPC www.mpc-sintfranciscus.be
Toeristische site Roosdaal www.toerismeroosdaal.be
zoekmachine www.altavista.com
zoekmachine www.google.be
zoekmachine www.msn.be
zoekmachine www.yahoo.com


 

----------------------------------------------------------------------------------------
hdbr.be telde

in 2005
in 2006
in 2007
in 2008
in 2009
in 2010
in 2011
in 2012
in 2013
in 2014
in 2015
in 2016
in 2017 (tot 15 november)


totaal (op 15 november 2017)
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------


284 bezoeken
1372 bezoeken
2501 bezoeken
4070 bezoeken
4892 bezoeken
5372 bezoeken
7688 bezoeken
11366 bezoeken
15826 bezoeken
11171 bezoeken
8933 bezoeken
8253 bezoeken
6935 bezoeken


88633 bezoeken

waarvan 4779 meer dan een half uur
waaronder 2258 meer dan een uur
----------------------------------------------------------------------------------------