boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Stampmolen

Op de Lombeek te Borchtlombeek
 
Oude watermolen op de Lombeek. Het was eigenlijk een slagmolen waar olie geslagen of gestampt werd; al vermeld in de 14e eeuw en tot ca.1795 bezit van de abdij van Ninove. (1) De molen brandde in 1912 af.
 

'overblijfselen van den verbranden molen'

Gekende molenaars:
1571: Jan de Mol, die ‘de slachmuelen met zijnen toebehoorten' met 4 dagwand grond van de abdij huurde. Bovendien huurde hij nog 4 dagwand en 80 roeden, o.a. van de heer van Liedekerke een perceel van 50 roeden met spaarvijvers;
rond 1690: Van Lierde Guillielmus (2), gehuwd met Anna Maria de Smeth;
van ca. 1700 tot 1711: Van Lierde Antoon (3), gehuwd met Anna Vanden Borre;
ca 1765 tot ca. 1777: Jan Francis Van Audenrode, gehuwd met Catharina Van Lierde;
rond 1900: Henricus Constantinus Van Roy, gehuwd met Sophia Leonia Moriau. Zij werden opgevolgd door zoon Emilius Ludovicus en daarna door kleinzoon Richard Victor. (4)

Op nr 22 van de Stampmolenstraat staat nog steeds het voormalig (intussen aangepast) molenhuis; ca 1976 nog als volgt omschreven: ‘Geknikte baksteenbouw met één verd. van zeven traveeën met zadeldak (pannen) uit XIX, met een bouwnaad na de vijfde travee voor de opkamers. Rechth. deur met arduinen omlijstingen en rechth. vensters met boven- en onderdorpels van arduin.’ (5)


foto 2009


Wat verwijderd van de Lombeek werd (na de brand?) een nieuw molengebouw opgericht. Ook ‘stampmolen, zelfs stampkot' genoemd.

Heden is dit gebouw voor bewoning aangepast, gerenoveerd. (Stampmolenstraat nr 20A Roosdaal)


-------------------------------------------------------------------
(1) Volgens een staat van goed uit 1787 van de abdij van Ninove, 'een watermolentje met 145 roeden (37 a 6 ca) hof en broek, verpacht voor 45 gulden'.
(2) Werd daarna molenaar te Anderlecht en dan te Dilbeek.
(3) Werd daarna molenaar te Dilbeek.
(4) In de ‘Beroepengids Roosdaal' van 1986 werden Van Roy-Notaerts nog als molenaars vermeld.
(5) In 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen' 2n Vlaams Brabant Halle Vilvoorde, 2e druk 1977, 827 p. Aldaar p. 76.